IMG_9834_01 Sen Hà Thành “Trong đầm gì đẹp bằng Sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Câu ca dao đã đi vào lòng bao thế Read More →